sejarah Lia Nurat Leluhur orang Lewoloba

sejarah Lia Nurat Leluhur orang Lewoloba

halo Jumpah lagi salam Duniasejarah25.com kali ini saya akan menyampaikan beberapa hasil penelitian saya terkait Sejarah bapak Lia Nurat yang merupakan leluhur pertama orang lewoloba yang pada ulanya tinggal di kampung lama yakni di puncak Gunung Ile Mandiri, berdasarkan hasil penelitian secara Sekunder yakni dengan melakukan wawancara terhadap kedua tokoh yang mengetahui secara baik tentang kajian yang saya teliti. ada dua orang yang menjadi sumber Lisan buat saya yakni Bapak Thomas Tallu Koten (90 Thn) dan bapak Stefanus Raja Koten (50 Thn), dari hasil wawancara terhadap kedua sumber ini memang inti ceritanya yang disampaikan memang sama akan tetapi mungkin alurnya yang sedikit berbeda. tetapi itu bukan menjadi kendala saya kira itulah kekurangan dari sumber sekunder atau sumber Lisan. okey langsung saja saya akan melampirkan hasil dari kedua hasil wawancara saya….

1. WAWANCARA : Bapak Thomas Tallu Koten

sejarah Lia Nurat Leluhur orang Lewoloba

SEJARAH  L I A  N U R A T
BAHASA  KELAKEN / ADAT  LAMAHOLOT LEWOLOBA
Bapak Lia Nurat -Ama Nurat Nama, tobo lewo peti Ile  Un Pae Tana teti woka naleng.
Bapa Lia Nurat Ama  Nurat Nama, ile goen Mandiri tana lolon woka likun sina, tana pe’ti nama Jawa tobo lewo likun sina, pae tana nama Jawa. Pai gere pake nuba naan nara “Nuba Pati Gokok Wela Beda Gorek”. Tobo lewo liku sina pae tana nae nara Jawa, dei nei bine taku pae tana ana nuso bine tou no naran “Ata wato utan wato wele”. Dei nata nawo bine sadik nala dopo ana nae peli “Woto Wela Duli”  – Dopo ana weli “Tabi Wela Mole”. Bele gere kawe no “Raja Pati Golo Arakian”.
Bapa Lia Nurat Ama  Nurat Nama, dei nala duga doang hadig nala rea lela, hone lewo mua muri wani tana nua balik, pake lewo no nara lewo “Likat lama Botu tana awo lama bunuk.”-
Bapa Lia Nurat Ama  Nurat Nama, Nuba tawa mua muri bela nua balik “ Nuba laka mean – bela sabok buran”. Tobo mege pae manga rera lali bunu bauk nua lali lodo noko, deket ape petala belo, doto nutek be’lia hirek. Ape peen sulo teka – rera peen nelo pahan, sulo teka kenito tukan – nelo pahan hana wanan. Ema Hadu Boleng – Ina Teniba Duli tobo  kukun lewo pulo pae tana plau bala nole ribu.
Ema Hadu Boleng tobo me’te Pute mute, tutu naan marin ama “Suba Wela Hawa” a...pati --- a ...beda ape sulo teka pia kenito tukan – rerapaha pia hana wanan. Dei me’la biho tupat eket pito, sadik bau wai tora lema. Gute lein lodo pana pile liman soga gawe ni tukan rae nato lagan bawa lolon gere. Kewoho hore angi – ile angi Hada kola, wai lodi huba dopa lolon nodi hora pole tiro lewo peti likat lama botu tana peti awo lama bunu.
Bapak Suba Wela Hawa matan noi ape nutong no likat rura. Bapak Lia Nurat Nura ama, nae nai peso nitu tao tale  geli gono heka lera, neket ruha wela,wawe,ote hewa  munak. Lia Nurat balik lewo likat lama botu sai tana awo lama bulung. Rera rae gere tebu lola nua rae di hoto taburua. Alek lali belu malu wewak teti duto mara, dei nata gehe pata sadik nula gewet bai. Kknehe naen khulo rera gere, knewet naen Kwanga niang sina. Nae gehe-gehe di ape hemo haka hala nae gewet-gewet di hidi gere kura. Bito nuhu gere tutu ala ra haka mari ; a...pati a....bedan ahik nala ape goen lea nala nera ape goen hemo lakan, bala rata goen hidi goe hura, Lodo hau ruat teka gole ukut, ruat hama lobo tel’e. Goe lodo lau deo moe, Goe soot ula bele pe moe tobo we, moe gute boa ula yang pe nobu moe tobo we.
Tao elun baja nuan reron gaen nua gaen goe dai ruat goe puli puna tait gere lewo. Puri gere lewo guti lei ka tado pana. Kowa di rogo rere-rere ura di kulu ken’e ken’e kowa di sewai weki hala ura di goka mola hala.
Nae pi’in ata “Ile jadi – ama pi’in woka dewa apa diken naen”, opo ura digoka mola hala kowa di sewai wekin kura.                Waen loa buno rae lolon ata mari sega pelali duli tukan – duli pelali “kepadak lama dike pae lali beta lolon loa (daerah disekitar desa Lewohala).
Suba Wela Hawa waen gere lewo lolon noli tawi tana, sega peti kuku lewo pulo sai tana bala nole ribu.Raja Ratu Dale Tua Lia Somo, nae bito nuhun gere tutu naa’n ra’n haka mari ; eka mio luat wata lau mai eka mio baku wato , eka mio toba rubu, doka nua suda nere, eka mio polan munak rae du’a, opo ura goka mola hala kowa sewai weking kurang. Goe Suba Wela Hawa pana hau gere lewo k’ete rae ata “Ile Jadi” bapak Lia Nurat – Ama Nurat Nama. Moe Lia Nurat – Nurat Nama, moe ata Ile jadi apa diken – moe ma’a ura mola kowa sewai weking kur’a. Lia Nurat – Nurat Nama b’u ura kowa, ura mola kowa sewai wekin kur’a.
Raja Ratu Dale Tua Lia Somo nae bito nuhun gere tutu mari puri pana pede gawe gere lewo tobo rae koko bale pae rae nuba nara. Moe Ile jadi apa diken naen tobo rae don tukan pae rae bahak lolon. Lewo lein lau tana werang rae nigun teti wana lali sega pi namang tukang sai pi ledu lolon, pati mu’ka kuma sura nura hili, taku no bine tonu Hadu Boleng Teniba Duli, taku later no kopong ata Lia Nurat ata Nurat Nama, reka gike ukut renu lobo te’le. Reka ra’a du wukut renu hora raru ka. Bauk lutu  Pati Beta menara Beda. Wula lau sinu gitang meti lau todo mara dei lu’tu pati menara beda,weruin wuan waen kolen lolon ;
1.    Belawaburak – Burak Ama (Desa Lewoloba)
2.    Kweluk Bera sodi Bera (Desa Wailolong)
3.    Kwaka Ile Alen-Kebu wato utan(Desa Lewohala)
4.    Bapowa Pana Nara (Desa Mudakaputu)
5.    Mado Liko Wutun-Ruha bai lamen (Desa Tiwatobi)
6.    Beliti Hingi Hara Mole (suami di desa Beloaja – Tanjung Bunga)
7.    Nogo Gunu Ema Hingi (Suami di Bui Baja Wua – Adonara Barat)
BAHASA  INDONESIA
Bapak Lia Nurat – Ama Nurat Nama membangun kampung dan mendiami puncak gunung Mandiri tanah berbukit. Lia Nurat tinggal di puncak gunung Mandiri bersama saudarinya bernama “Ata wato utan wato wele.” Sebagia bukti tempat tinggalnya diatas puncak gunung Mandiri sampai sekarang masih ada “NUBA NARA”. Nuba Nara itu diberi nama                            “Nuba Pati Gokok Wela Beda Gorek”.  Nuba Nara Pati Gokok Wela Beda Gorek tumbuh / muncul dari dalam tanah yang  memiliki kekuatan Magick dan sebagai tempat mempersembahkan bahan  kurban dan memuja sang Ratu Lera Wulan – Ema Nini Daja Tana Ekan (Tuhan Yang Maha Esa). Nuba Nara Pati Gokok Wela Beda Gorek sampai dengan saat ini diwariskan kepada anak sulungnya Belawa Burak yakni masyarakat desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri.                            Ketika saudarinya “Ata wato utan wato wele” beranjak dewasa Lia Nurat menghantar saudarinya untuk tinggal di sebuah bukit yang diberi nama “Woto Wela Duli”  – Dopo ana peli “Peli Tabi Wela Mole”. Daerah bukit sekitar stadion Ile Mandiri. Ata wato utan wato wele akhirnya menikah dengan “Raja Pati Golo Arakian” Raja kerajaan Larantuka.
Bapa Lia Nurat Ama  Nurat Nama, turun dari puncak gunung dan kembali mendirikan perkampungan baru di daerah gunung mandiri yang diberi nama “ lewo Likat tana Botu  - tana lama bunuk.”- Ditempat ini juga tumbuhlah Nuba Nara sebagai bukti bahwa tempat itu merupakan kampung Lia Nurat. Sampai sekarang masih terdapat Nuba Nara tersebut yang diberi nama “ Nuba laka mean –   bela sabok buran”.
Disinilah Lia Nurat berkenalan dengan seorang gadis bernama “Ema Hadu Boleng – Ina Teniba Duli” berasal dari kampung  kukun lewo pulo tana bala nile ribu. Sebuah kampung di pesisir pantai Waimana.-
Proses perkenalan Lia Nurat dengan Ema Hadu Boleng – Ina Teniba Duli sebagai berikut ;                                                                       Ketika itu Hadu Boleng sedang memintal benang dan menenun sarung,dengan kekuatan yang dimiliki Lia Nurat, dikirimkannya cahaya sinar tepat mengenai dahi dan dada bagian kanan. Hadu Boleng kaget dan melaporkan peristiwa itu kepada saudaranya “Suba Wela Hawa” Cahaya apakah ini yang terpancar kena tapat pada dahi dan dada kanan saya dari atas gunung. Mendengar laporan itu saudaranya menyuruh Hadu Boleng untuk menyiapkan bekal ketupat tujuh pasang dan isi air minum pada lima ruas bambu.
Suba Wela Hawa melakukan perjalanan mendaki gunung Mandiri sesuai dengan arah datangnya sumber cahaya. Sampailah Suba Wela Hawa di kampung Lia Nurat Likat Tana Botu Tana Lama Bunuk, dilihatnya tungku api dan puntung kayu. Suba Wela Hawa naik keatas puncak pohon pahlawan (pohon putih). Saat itu Lia Nurat sedang berburu dan memasang jerat hewan hutan.
Lia Nurat merasa lapar,ia pulang ke kampungnya dengan membawa hasil buruannya berupa; rusa,babi,biawak,kera,dan berbagai jenis ular. Dengan mengesek potongan kayu khulo dan kwanga untuk menghasilkan api. Tapi hari itu berulang – ulang digesenya kayu tersebut tapi tidak muncul lidah api. Lia Nurat melihat ada bayanagan manusia dari atas pohon, dia mengundang manusia yang diatas pohon turun dan bakar hewan buruannya untuk dimakan bersama. Sebelum Suba Wela Hawa turun,ia meminta kepada Lia Nurat agar buanglah semua jenis ular yang ia tangkap. Semua ular dibuangnya ke jurang,tinggal seekor ular naga yang menjadi alas tempat duduknya. Ular Naga itu di kepalanya terdapat “BINTANG BERCAHAYA”. Suba Wela Hawa sekali lagi memohon agar ular naga itupun dibuang,namun Lia Nurat beralasan bahwa ular ini merupakan tempat duduknya.- Karena didesak terus oleh Suba Wela Hawa akhirnya Lia Nurat membawa ular itu dan meletakan di sebuah bukit batu, ular naga itupun merayap menujuh ke puncak gunung mandiri dan mendiami puncak gunung mandiri di dekat Nuba Nara “Nuba Pati Gokok Bela Beda Gorek”.  Akhirnya Suba Wela Hawa bersama Lia Nurat mengolah hasil buruan menjadi makanan santapan  bersama.
Suba Wela Hawa menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ada sinar cahaya dari tempat ini yang terpancar mengenai dahi dan dada kanan saudarinya Hadu Boleng Teniba Duli di kampung Kukun Lewo Pulo tana bala nole ribu.
Keduanya bersepakat untuk mengunjungi Ema Hadu Boleng. Tiba saatnya Lia Nurat bersama Suba Wela Hawa mengunjungi Hadu Boleng.- Selama perjalanan hujan turun dan kabut menyelimuti  mereka. Ketika akan memasuki kampung Kukun Lewo Pulo, Lia Nurat beristirahat di padak lama dike pae lali beta lolon {daerah sekitar Desa Lewohala sekarang)  Suba Wela Hawa sendirian melanjutkan perjalanan menujuh kampungnya. Hujan terus saja turun dan kabut awan tetap menutupi kampung Kukun Lewo Pulo,Raja Ratu Dale Tua Lia Somo memberikan pengumuman kepada warganya bahwa ; bila diantara warga yang telah melakukan kesalahan di wilayah pantai atau di wilayah pegunungan maka segeralh melaporkan kepada raja untuk dilakukan pemulihan. Mendengar pengumumnan raja tersebut, Suba Wele Hawa menemui sang Raja dan menyampaikan bahwa ia dari gunung Mandiri dan membawa serta Oarang Ile Jadi,dia masih ada di pinggir desa. Raja menyuruh Suba Wela Hawa untuk memanggil Lia Nurat masuk kampung Kukun Lewo Pulo. Sesampai di kampung Kukun Lewo Pulo Tana Bala Nole Ribu,Lia Nurat diminta oleh Raja Ratu Dale Tua Lia Somo untuk menghentikan hujan dan menghalau kabut awan yang telah berhari-hari menutupi kampung ini. Lia Nurat memnuhi permintaan Raja, dia menengadah dan meniup ke langit,seketika itu juga hujanpun redah dan kabutpun lenyap, kampung Kukun Lewo Pulo nampak cerah.-
Raja Ratu Dale Tua Lia Somo mengundang dan mempersilakan Lia Nurat duduk bertaktat bersama Raja di rumah adat Koko bale. Semua warga kampung Kukun Lewo Pulo menghadiri acara syukuran sekaligus acara pernikahan Lia Nurat dan Hadu Boleng.-
Dari perkawinan Lia Nurat dan Ema Hadu Boleng dikaruniai tujuh orang anak,yakni ;
1.    Belawaburak – Burak Ama (Desa Lewoloba)
2.    Kweluk Bera sodi Bera (Desa Wailolong)
3.    Kwaka Ile Alen-Kebu wato utan(Desa Lewohala)
4.    Bapowa Pana Nara (Desa Mudakaputu)
5.    Mado Liko Wutun-Ruha bae lamen (Desa Tiwatobi)
6.    Beliti Hingi Hara Mole (suami di desa Beloaja – Tanjung Bunga)
7.    Nogo Gunu Ema Hingi (Suami di Bui Baja – Adonara Barat)
[ Hiba peteku bae petolo le take bagaimana dengan hubungan perkawinan semalam.???? ]
Nuba tawa gere – bela gere haka .......tumbuhnya nuba nara dalam bentuk loh batu.
Lewo di puncak gunung mandiri diberi nama Lewo liku sina tana lamajawa - Nuba Naranya Pati Gokok Wela Beda Gorek
  Lewo “Likat lama Botu tana awo lama bunuk.”-   Nuba Naranya laka mean sabok buran
Lewo wala lama nebo tana baka lama tiwa - Nuba di depan balai desa ehe peni beda waha burak
  Lewoloba, 26  Juni  2017.
Pukul ; 10.00 wst
  Nara  Sumber : Tomas Talu Koten
Kepala Suku Ama Koten – Desa LewolobaBapak lia nurat diyakini berasal dari wato pesa parak po’ok – [wato  e’ko  batu cadas pecah] keluarlah dua orang anak manusia laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dikenal dengan nama lia nurat dan perempuan dikenal dengan nama wato wele. Keduanya tinggal di kawah puncak gunung mandiri, kampung mereka disebut “lewo liku sina tana nama jawa” disitu dia punya nuba.nuba itu disebut nuba pati gokok wela beda gorek”.  Ketika keduanya tumbuh remaja – lia nurat memindahkan saudarinya wato wele di bukit woto – daerah bukit berhadapan dengan  kota larantuka. Lia nurat memisahkan saudarinya wato wele dengannya karena lia nurat mempunyai kekewatiran jangan sampai dia meistrikan saudarinya wato wele. Di daerah woto terdapat sumber mata air “batura”, arah alirannya menujuh kelurahan balela, mata airnya kering dan hilang setelah ada bencana banjir bandang selasa,27 pebruari 1979.
Sepulang menghantar saudarinya di woto,lia nurat kembali ke kampungnya di lekong kawah  puncak gunung mandiri. Setelah sekian lama tinggal di puncak gunung , lia nurat turun dari puncak gunung pindah menetap di lokasi baru,dan menamai kampungnya itu  “likat nama botu awu lama bunuk”.  Daerah ini berdekatan dengan sumber mata air waibelen. Dikampung ini tumbuh juga nuba yang di beri nama “laka mea’n sabok buran”. Di kampung likat,lia nurat kawin dengan seorang perempuan hadu boleng yang berasal dari kampung kukung lewo pulo tana bala nole ribu. Daerah sekitar waimana sekarang. Dimalam hari lia nurat menghidupkan api, cahaya api itu dilihat oleh seorang gadis bernama hadu boleng teniba duli. Kampung gadis ini lewo kukung lewo pulo tana bala nole ribu, kampung itu sekarang masih terdapat sebatang pohok kapuk hutan [wukak] yang batang atau cabangnya tidak pernah  patah atau tumbang walaupun angin badai taufan.
Setelah menikah dengan hadu boleng lahirlah anak sulung laki-laki yang diberi nama “belawa burak”. Setelah melahirkan anak pertama lia nurat bersama istrinya kembali ke kampungnya likat. Di likat lahir lagi enam orang anak. Lia nurat dan hadu boleng mempunyai tujuh orang anak,yakni ;
1.    Belawa burak turunannya orang lewoloba
2.    Keweluk turunannya orang wailolong
3.    Kewaka turunannya orang lewohala
4.    Ba powa turunannya orang muda kaputu
5.    Mado turunannya orang watowiti
6.    Beliti  hungi hara  mole kawin dengan orang bui waja bua adonara barat - baniona
7.    Nogo gunu e’ma hingi kawin dengan orang ebak beloaja – tanjung bunga
Lia nurat menikah lagi istri kedua yang berasal dari soge kewa. Lia nurat buat gendang kecil dari kulit kucing, bunyi gendang itu didengar oleh seorang gadis soge kewa – daerah disekitar leworok dan tenawang. Gadis itu bernama uto wata teluma burak. Uto wata teluma burak datang menemui lia nurat dan tinggal bersama keluarga lia nurat. Dalam kehidupan bersama timbul rasa cemburu hadu boleng terhadap uto wata teluma burak. Suatu hari uto wata teluma burak meminta hadu boleng membersihkan – mengosok rambutnya dengan menggunakan madu leba hutan [wane wain].ketika madu itu kering maka rambut uto wata teluma burak  kaku dan tidak dapat disisir. Uto wata teluma burak menangis sejadi-jadinya, sambil menangis  ia kembali ke soge kewa dan melaporkan peristiwa itu kepada saudaranya di soge kewa. Saudaranya marah.....mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang lia nurat bersama keluarganya di likat.- disaat penyerangan, anak-anak dari lia nurat yang dewasa masih pergi berburu-bekerja mencari nafkah. Lia nurat meninggal dunia karena dibunuh oleh orang soge kewa, hadu boleng bersama anaknya pindah tinggal di sebuah kampung “lewo luhur wojo tobo tana temeti ura toar” - daerah sekitar waowiti.
Di kampung  lewo luhur wojo tobo tana temeti ura toar anak sulung lia nurat yang bernama belawa burak menikah dengan seorang gadis yang berasal dari daerah sekitar tebali sekarang yang bernama “nini daja”.  Disaat nini daja hamil tua, belawa burak bersama keempat adiknya yang lain pergi berperang di adonara barat dan meninggal disana. Nini daja melahirkan anak sulungnya bernama “suban pulo”. Turunannya sampai dengan lewoloba sekarang ini.
Nuba nara lia nurat bernama “pati gokok wela beda gorek”yang terdapat di legong kawah puncak gunung mandiri. Nuba itu muncul sendiri dari dalam tana – nuba tawa gere.  Kalau dikampung itu tidak muncul nuba maka kampung halaman itu tidak akan bertahan lama-masyarakat tidak betah tinggal dikampung tersebut. Karena mereka berkeyakinan bahwa nuba itu merupakan kekuatan mereka.orang asing yang dikenal dengan sebutan “ orang paji” yang tinggal didaerah pesisir pantai atau orang yang tinggal di kampung lain sering melakukan penyerangan terhadap mereka,mereka berkeyakinan bila diserang musuh maka mereka akan meminta kekuatan dari nuba nara. Dan terbukti bahwa ketika mereka diserang oleh kaum paji atau ketika keluarga lia nurat melakukan penyerangan terhadap kaum paji,mereka mampu – dapat  kalahkan musuh  dengan memohon kekuatan dari nuba nara. Di kampung lewao – ata koda,lia nurat membagi daerah tempat tinggal untuk kelima anak laki-lakinya diseputar gunung mandiri.- anak sulung lia nurat lahirkan lewoloba yang terdiri dari empat suku,yakini koten-kelen-hurint dan doren, sedangkan suku nuhan yang sekarang ada di desa lewoloba berasal dari sina jawa yakni berasal dari pulau Turunan belawa burak dikelompokan dalam kelima suku itu terbentuk sejak di perkampungan “suban tupi wato”.setiap suku memiliki rumah besar/rumah adat maka disetiap suku memilik kekuatan. Yang memberikan perlindungan kepada anak suku-masyarakat. Dalam sejarah turunan lewoloba bahwa ; masyarakat desa lewoloba suka berperang atau selalu terlibat dalam perang,diminta maupun tidak diminta. Beberapa catatan sejarah membuktikan bahwa turunan belawa burak sering berperangan;

1. Belawa burak bersama adik-adiknya berperang melawan paji di adonara barat dari daerah pegunungan kenota sampai wilayah pantai sagu. Meninggal di waiwadan dipana oleh seorang tua jompo ddlam pondok dengan lidi gebang.belawa burak meninggal di waikewak dan jazadnya berubah wujud menjadi sumber mata air ,yang sampai sekaran disebut waiburak.
2.  Berperang melawan orang riangkemie memperebutkan tanah lewao
3.  Perang dengan riangkemie atas permintaan masyarakat desa wailolong,yang disebut perang witi sereuk.
4.   Perang melawan desa waibalun merebut tanah koto golit. 
Setiap suku mempunyai kekuatan dan kekuatannya dasyat. Kalau dalam perang tanding  dengan kampung lain,lewoloba tidak ada yang korban. Ketika perang dengan orang riangkemie merebut tanah lewao,kepala pasukan perang riangkemie bernama “kobu bajawa” berhasil bunuhn hingga mati. Pernah orang lewoloba pergi perang lewat istana raja larantuka,raja tersinggung dan mengumpulkan -  memerintahkan semua kepala perang di wilayah kekuasaan kerajaan larantuka dari solor-adonara dan sekitarnya untuk membumi hanguskan lewoloba yang masih di kampung suban tupi wato. Tidak ada korban dari orang lewoloba,tapi yang menjadi korban adalah kepala perang dari utusan raja larantuka seperti ;
1.    Pato; dibunuh  dekat pohon beringin yang sekarang tempat itu disebut bao pato nawa
2.    Koli; dari solor barat dibunuh dekat sebuah batu yang sekarang disebut koli pe’roi
Ceritra ini bila dikaitkan dengan nuba nara, bahwa nuba nara diyakini bahwa memiliki kekuatan magic.

Masuknya agama katolik, ketika itu masih di kampung suban tupi wato orang  mulai kurang memperhatikan nuba nara,tapi orang masih berkeyakinan bahwa dibalik nuba itu ada kekuatan dari lera wulan tana ekan. Orang-orang tertentu tetap berkeyakinan pada nuba nara sebagai tempat kekuatan Lera Wulan Tana Ekan Tiap suku mempunyai nuba nara berukuran kecil yang disebut “mer’ah” . Suku koten mempunyai mer’ah disuban tupi wato masih ada sampai sekarang. Suku doren mempunyai mer’ah mempunyai kekuatan menghasilkan sumber api untuk membakar kebun baru yang lahannya sangat luas. Suku hurint mer’ahnya disebut sao niwa [bahasa indonesianya jangkar.] Disao niwa si penghuninya muncul dalam bentuk buaya mer’ah,orang bila darah cocok dapat melihat buaya tersebut,dia tidak menyerang kita. Suku kelen mempunyai mer’ah yang sekarang ada di rumah adat suku kelen. Suku nuhan juga ada di lokasi lewo kebun. Semua mer’ah memiliki kekuatan,nanti kita tanya pada suku masing-masing.
Perbedaan nuba desa lewoloba dengan nuba nara di desa lain; bahwa masing-masing desa mempunyai keyakinan bahwa nuba memiliki kekuatan magic untuk berbagai keperluan/kebutuhan masyarakanya. Keyakinan masyarakat bahwa nuba nara dapat memenuhi kebutuhan atas permohonan warganya. Dengan seremonial adat syukur dan permohonan warga disampaikan kepada lera wulan tana eka bertempat di nuba nara. Setiap tahun pada bulan juli masyarakat desa lewoloba membuat seremonial pada nuba nara mulai dari puncak gunung[ nuba pati gokok wela beda gorek]” sampai dengan nuba nara ehe peni beda waha  burak di desa lewoloba  tana walang baka lama wai ini. Fungsi/makna nuba nara berkaitan dengan tuhan yang maha esa ; nenek moyang sudah yakini lera wulan tana ekan ehan tou yang artinya lera wulan merupakan penguasa langit dan tana ekan penguasa bumi merupakan satu kesatuan tak dapat dipisahkan. Fungsi / makna nuba nara berkaitan dengan onen wai banu matik selan tapo ;nuba nara sebagai pemberi rahmat sumber kasih memberikan kemakmuran bagi manusia Fungsi / makna nuba nara berkaitan dengan tuhan yang maha kuasa,maha tahu ; Lera wulan memiliki kuasa atas segala yang ada dilangit maupun di bumi,melindungi semua makluk dan tak dapat ditutup-tutupi atau dibohongi karena dia tahu segalanya.
Adapun Upacara adat dalam tradisi orang Lewoloba yakni upacara belo  buno dengan menggunakan hewan korban berupa ;
    Kambing untuk maksud berperang dengan musuh
    Babi untuk maksud mohon kesejahteraan masyarakat
LEWOLOBA, KAMIS 29 JUNI 2017.
NARASUMBER STEFANUS  RAJA  KOTEN


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel